กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๔/๑๒/๒๕๖๑

ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT) ของชุมชนคุณธรรมจังหวัดลำพูน


วันที่ 13 ธันวาคม 2561 นางสาวกรรณิการ์ อินทรแสง นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ นายภานุพันธ์ สมตา นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ นายสิทธิศักดิ์ คำภู นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ และนายประสิทธิ์ จันต๊ะมุ่ย นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT) ของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนคุณธรรมในพื้นที่อำเภอบ้านโฮ่ง ได้แก่บ้านทุ่งม่าน บ้านห้วยแทง บ้านป่าพลู ตำบลป่าพลู บ้านป่าป๋วย ตำบลบ้านโฮ่ง
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share