กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๔/๑๒/๒๕๖๑

ชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดระนาม จัดสถานที่ เตรียมสายมงคล ในงานสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม


จังหวัดสิงห์บุรี  วันอาทิตยที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต้น แบบวัดระนาม อำเภออินทร์บุรี  จัดสถานที่ เตรียมสายมงคล ในงานสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share