กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๕/๑๒/๒๕๖๑

ชุมชนคุณธรรมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลิตภัณฑ์ ชุดสตรีมุสลิมและผ้าฮิซาบ


จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
      นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่สำรวจ สืบค้นข้อมูลผลิตภัณฑ์ของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลิตภัณฑ์ ชุดสตรีมุสลิมและผ้าฮิซาบ ณ ชุมชนคุณธรรมบ้านเกาะล่าง ตำบลลุมพลี อำเภอพระนครศรีอยุธยา
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share