กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๕/๑๒/๒๕๖๑

ชุมชนคุณธรรมต้นแบบ วัดพระนามกรเยซู ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี จัดงานประเพณี “แห่ดาวและประดับดาว” ชุมชนไทย-ญวน คริสต์ ชุมชนคาทอลิกวัดพระนามกรเยซูสิงห์บุรี


จังหวัดสิงห์บุรี (วัดพระนามกรเยซู อำเภอพรหมบุรี) : วันอาทิตย์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น. 
             ลานธรรม ลานวิถีไทย ภายใต้โครงการชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ วัดพระนามกรเยซู อำเภอพรหมบุรี ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี จัดงานประเพณี "แห่ดาวและประดับดาว” ชุมชนไทย-ญวน คริสต์ ชุมชนคาทอลิกวัดพระนามกรเยซูสิงห์บุรี  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยมี นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธีเปิด มี นางลัดดา หงสุรพันธุ์ วัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี กล่าวรายงาน กิจกรรมประกอบด้วย ขบวนรถแห่ดาวและประดับดาว ๑๓ ชุมชน การสาธิตการทำอาหารพื้นบ้านชุมชนไทย – ญวน การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยญวน และการแสดงละครศักดิ์สิทธิ์ประวัติการบังเกิดพระเยซู มีคริสตชน และประชาชนทั่วไปผู้ร่วมกิจกรรม ๒,๐๐๐ คน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share