กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๗/o๒/๒๕๖๒

กระทรวงวัฒนธรรม จัดการประชุมสัมมนา “การส่งเสริมและพัฒนาองค์กร ชุมชน อำเภอและจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๔)


วันที่ 14 ก.พ.2562 เวลา 10.00 น. 
           นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม บรรยายพิเศษ เรื่อง กระบวนการและเกณฑ์การคัดเลือกองค์กร ชุมชน อำเภอและจังหวัดคุณธรรม เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ในการประชุมสัมมนา "การส่งเสริมและพัฒนาองค์กร ชุมชน อำเภอและจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559 - 2564) โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด และวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศ เข้าร่วมรับฟัง ณ โรงแรมทาวน์อินทาวน์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ
           จากนั้นได้มีการนำเสนอผลการขับเคลื่อนองค์กรและชุมชนคุณธรรม อาทิ โรงพยาบาลบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ชุมชนบ้านหนองยางคำ จังหวัดหนองคาย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และอำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share