กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๗/o๒/๒๕๖๒

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม มอบนโยบายการดำเนินงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานตามพระราโชบายและร่วมรับฟังแนวทางการระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดแนวทางการจัดทำแผนส่งเสริมและพัฒนาองค์กร ชุมชน อำเภอและจังหวัดคุณธรรม


วันที่ 14 ก.พ.2562 เวลา 17.00 น. 
              นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม มอบนโยบายการดำเนินงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานตามพระราโชบาย และร่วมรับฟังแนวทางการระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดแนวทางการจัดทำแผนส่งเสริมและพัฒนาองค์กร ชุมชน อำเภอและจังหวัดคุณธรรม ในการประชุมสัมมนา "การส่งเสริมและพัฒนาองค์กร ชุมชน อำเภอและจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559 - 2564) โดยมีผู้บริหาร วัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศ เข้าร่วมรับฟัง ณ โรงแรมทาวน์อินทาวน์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share