กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๗/o๒/๒๕๖๒

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมรับฟังการนำเสนอแนวทางการจัดทำแผนส่งเสริมและพัฒนาองค์กร ชุมชน อำเภอและจังหวัดคุณธรรม


วันที่ 15 ก.พ.2562 เวลา 10.00 น. 
           นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมรับฟังการนำเสนอแนวทางการจัดทำแผนส่งเสริมและพัฒนาองค์กร ชุมชน อำเภอและจังหวัดคุณธรรม ในการประชุมสัมมนา "การส่งเสริมและพัฒนาองค์กร ชุมชน อำเภอและจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559 - 2564) โดยมีผู้บริหาร วัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศ เข้าร่วม ณ โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ

            และเวลา 11.30 น. ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีปิดการประชุมสัมมนา "การส่งเสริมและพัฒนาองค์กร ชุมชน อำเภอและจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559 - 2564)
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share