กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๘/o๒/๒๕๖๒

ชุมชนคุณธรรมบ้านบุ่งผักก้าม จัดงานประเพณี บุญประทายข้าว : วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒


จังหวัดเลย วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  เวลา  ๑๔.๐๐  น. 
                     สวจ.เลย ลงพื้นที่เยี่ยมชุมชนคุณธรรมบ้านบุ่งผักก้าม อ.วังสะพุง เพื่อจัดงานประเพณี บุญประทายข้าว : วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  เวลา  ๑๔.๐๐  น. นางเยาวภา  โตสงวน วัฒนธรรมจังหวัดเลย พร้อมคณะ ลงพื้นที่ชุมชนคุณธรรมวัดป่าประชาสรรค์ หมู่ ๓ บ้านบุ่งผักก้าม ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง  เพื่อร่วมปรึกษาหารือกับเจ้าอาวาสวัด  ผู้ใหญ่บ้าน เรื่องการจัดเตรียมงานบุญประทายข้าว ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปีในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  โดยมีพิธีตักบาตรเช้า  ขบวนแห่ทางศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมวิถีชีวิตเกี่ยวกับการปลูกข้าว และมีเจริญพระพุทธมนต์ พระสงฆ์ ๑๐๐ รูปในช่วงเย็น  พระครูสิริวัฒนาธร  เจ้าอาวาสวัดป่าประชาสรรค์  เป็นผู้นำทางศาสนาที่นำชุมชนปฏิบัติตนตามหลักศาสนา  และฮีตคอง  ประชาชนในชุมชนมีจิตอาสาทำกิจกรรมร่วมกันพัฒนาหมู่บ้าน พัฒนาวัด เสียสละ ได้ตั้งกองทุนข้าวเปลือกของชุมชน มีการจัดการยุ้งฉางไว้ที่ในวัด  ขณะนี้ชุมชนมีเป้าหมายพัฒนาศาลาการเปรียญให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตการทำนาของชุมชน  เริ่มบริจาควัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  มีการรวมกลุ่มภูมิปัญญาผลิตสินค้าได้แก่  ผ้าฝ้ายทอมือ  กลุ่มผลิตหมอนขิด   กลุ่มทอเสื่อกก  กลุ่มช่างไม้แปรรูป  กลุ่มจักสาน  กลุ่มนวดแผนไทย  กลุ่มรำวงย้อนยุค  และวงหมอลำพิณแคน  ในการนี้วัฒนธรรมจังหวัดเลยได้อนุมัติงบประมาณสนับสนุนการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์บันทึกวีดิทัศน์สารคดีท่องเที่ยวงานประเพณี วิถีชุมชนคุณธรรมจำนวน 5,000  บาท  และร่วมกิจกรรมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เย็นร่วมกับชาวบ้านในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  ด้วย
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share