กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๗/o๔/๒๕๖๒

ชุมชนคุณธรรมวัดโพธิ์ศรี ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัยร่วมกันทำกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป พระภิกษุสงฆ์ สามเณร และผู้สูงอายุ มีผู้ร่วมกิจกรรม ๑๖๙ คน


วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๓๕ น. ชุมชนคุณธรรมวัดโพธิ์ศรี ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัยร่วมกันทำกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป พระภิกษุสงฆ์ สามเณร และผู้สูงอายุ มีผู้ร่วมกิจกรรม 169 คน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share