กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๙/o๔/๒๕๖๒

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร จัดประกวดผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย ชุมชนภูไทห้วยหีบ และการประกวดอาหารพื้นบ้านชุมชนภูไทห้วยหีบภายใต้โครงการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสนุก ตามรอยอารยธรรม ลุ่มน้ำโขง (ธรรมมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม)สูสากล


วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร จัดประกวดผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย ชุมชนภูไทห้วยหีบ และการประกวดอาหารพื้นบ้านชุมชนภูไทห้วยหีบ ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ ภายใต้โครงการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสนุก ตามรอยอารยธรรม ลุ่มน้ำโขง (ธรรมมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม)สูสากล ณ เฮือนภูไทห้วยหีบ ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังวัดสกลนคร โดยมีนางจันทร์ฉาย  สำราญเนตร วัฒนธรรมจังหวัดสกลนครเป็นประธานในพิธีเปิดงาน และมอบรางวัลให้กับผู้ที่ชนะเลิศในการประกวดแข่งขันในครั้งนี้
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share