กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๙/o๔/๒๕๖๒

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท ร่วมกับชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวรต้นแบบโดดเด่นบ้านเนินขาม และบูรณาการร่วมกับเทศบาลตำบลเนินขาม จัดโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ลาวเวียงบ้านเนินขาม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒


วันอาทิตย์ที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๒

เวลา ๑๓.๐๐ น.

      สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท ร่วมกับชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวรต้นแบบโดดเด่นบ้านเนินขาม และบูรณาการร่วมกับเทศบาลตำบลเนินขาม อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท จัดโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ลาวเวียงบ้านเนินขาม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

      โดยมีนายสุวิทย์ชาติ 

นวมเพ็ชร  นายอำเภอเนินขาม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม  ซึ่งมี ผู้นำชุมชน ภาครัฐ ภาคประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

     ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรม ขบวนแห่วิถีชีวิตประเพณีวัฒนธรรมไทยของชุมชน  กิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ  และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของดีบ้านฉัน ผลิตภัณฑ์ชุมชนคุณธรรมฯ

 ในการนี้นางสาวณัณธิญาจ์  มังคละคีรี  วัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท  มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.สมเกียรติ  เกตุฟัก  นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ  ผู้ประสานงานวัฒนธรรมอำเภอเนินขาม และข้าราชการของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาทเข้าร่วมงานดังกล่าว
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share