กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๖/o๔/๒๕๖๒

นางลัดดา หงสุรพันธุ์ วัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้ นางสาวอริสรา คำชารี ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ และคณะ ปิดโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ (ฝึกอบรมดนตรีไทย)


วันพุธที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น.

นางลัดดา หงสุรพันธุ์ วัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้ นางสาวอริสรา คำชารี ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ และคณะ ปิดโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ (ฝึกอบรมดนตรีไทย) ซึ่งจัดอบรมดนตรีไทยแก่เด็กและเยาวชน ระหว่างวันที่ ๑ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ ณ วัดสว่างอารมณ์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี  มีเด็กและเยาวชนเข้ารับการอบบรม จำนวน ๒๐ คน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share