กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๙/o๔/๒๕๖๒

นางลัดดา หงสุรพันธุ์ วัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมาย กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ร่วมออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ณ ชุมชนคุณธรรมต้นแบบ วัดเสาธงทอง อำเภอเมืองสิงห์บุรี


วันศุกร์ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.

นางลัดดา หงสุรพันธุ์ วัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมาย กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ร่วมออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ณ ชุมชนคุณธรรมต้นแบบ วัดเสาธงทอง อำเภอเมืองสิงห์บุรี

ทั้งนี้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี ให้บริการจัดนิทรรศการมารยาทไทย เผยแพร่ประชาสัมพันธ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประเพณีปารุปะนัง ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา" แจกหนังสือ แผ่นพับเอกสารด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

มีเยาวชน และประชาชนร่วมกิจกรรม ๔๐๐ คน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share