กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๙/o๔/๒๕๖๒

วัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ดำเนินการประชุมประชาคม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมฯ วัดศรีกัลยาณนิคม


วันจันทร์ที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ณ ชุมชนคุณธรรมฯ วัดศรีกัลยาณนิคม ตำบลวังซ่าน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

นายประสิทธิ์ พุ่มไม้ชัยพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้ นางชุลีภรณ์ สารากิจ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยนักวิชาการวัฒนธรรม

ดำเนินการประชุมประชาคม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมฯ วัดศรีกัลยาณนิคมโดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย คณะสงฆ์ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น และประชาชน จำนวน ๑๐๐ คน

 
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share