กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๓o/o๔/๒๕๖๒

นางกรรณิกา เอี้ยวสกุลรัตน์ วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรีเข้าร่วมพิธีเปิดงาน แสง สี เสียง เล่าขานตำนานมหาเภตรา ศรีทวารวดี ศวรปุณยะ แห่งนครพริบพรี


วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๒  

นางกรรณิกา  เอี้ยวสกุลรัตน์  วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรีเข้าร่วมพิธีเปิดงาน แสง สี เสียง เล่าขานตำนานมหาเภตรา

ศรีทวารวดี ศวรปุณยะ แห่งนครพริบพรี   และรับเกียรติบัตรผู้ร่วมสนับสนุนการจัดงาน จาก นายกอบชัย  บุญอรณะ  ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี  ประธานเปิดงานโดยทั้งนี้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี สนับสนุนงบประมาณในการเผยแพร่กิจกรรมงานสกุลช่างเมืองเพชร  ภายในงาน ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ เมษายน ๒๕๖๒ ณ แหล่งโบราณสถานโคกเศรษฐี ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share