กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๓o/o๔/๒๕๖๒

นายชูชาติ ราชจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมพิธีปลูกต้นไม้พระราชทาน ต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ ๑๐


วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒

นายชูชาติ ราชจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมพิธีปลูกต้นไม้พระราชทาน ต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ ๑๐ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแก่จังหวัดร้อยเอ็ด ในโครงการ "๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ" เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.๒๕๖๒ ณ หน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีฯ
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share