กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๑/o๕/๒๕๖๒

นางกรรณิกา เอี้ยวสกุลรัตน์ วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยนางสุพรรณี รุ่งมณี นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ มอบนโยบายการขับเคลื่อนจังหวัดเพชรบุรีเป็นเมืองช่างแห่งสยามแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีและผู้สนใจ


วันที่ ๓๐ เมษายน  ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.

นางกรรณิกา เอี้ยวสกุลรัตน์ วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยนางสุพรรณี  รุ่งมณี นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ มอบนโยบายการขับเคลื่อนจังหวัดเพชรบุรีเป็นเมืองช่างแห่งสยามแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีและผู้สนใจ ในงานอภิปรายเพชรบุรีเมืองช่างแห่งสยาม ของคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมณ์ ๑ มหาวิมยาลัยราชภัฎเพชรบุรี อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share