กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๑/o๕/๒๕๖๒

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงครามจัดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก


       วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐น.

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงครามจัดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  ภายใต้โครงการกิจกรรมประชารัฐร่วมพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ณ ชุมชนคุณธรรมวัดเกตการาม อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงครามโดยมี พระราชธรรมสุธี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม (ธรรมยุต)ประธานฝ่ายสงฆ์ และ นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัด ประธานฝ่ายฆราวาส โดยมี หัวหน้าส่วนราชการข้าราชการ ผู้นำชุมชน ประชาชน เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๒๐๐ คน

รายงานโดย รุ่งนภา วงศ์เลอศักดิ์ นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share