กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๒/o๕/๒๕๖๒

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี โดยนางกรรณิกา เอี้ยวสกุลรัตน์ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ดำเนินการจัดประชุมอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปผลโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม


วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี โดยนางกรรณิกา เอี้ยวสกุลรัตน์ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ดำเนินการจัดประชุมอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปผลโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนช่องสะแก ชุมชนบ้านดอนใน ชุมชนบ้านบางเกตุ ชุมชนบ้านหนองจอก ชุมชนบ้านคีรีวงศ์ ชุมชนบ้านดงห้วยหลวง ชุมชนบ้านยางน้ำกลัดใต้ และชุมชนบ้านน้ำทรัพย์ ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว โดยมี พระครูวัชรสุวรรณาทร เจ้าอาวาสวัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร เจ้าคณะอำเภอเมืองเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมฯ  ณ วัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share