กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๒/o๕/๒๕๖๒

นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปฏิบัติหน้าที่และร่วมพิธีปลงผมผู้ที่จะอุปสมบท โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ


       วันพุธที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น.

นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปฏิบัติหน้าที่และร่วมพิธีปลงผมผู้ที่จะอุปสมบท โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก ณ หอประชุมสงฆ์วัดพนัญเชิงวรวิหาร ตำบลกะมัง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้พระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้กล่าวสัมโมทนียกถา โดยนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี และนำหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปลงผมผู้เข้าร่วมอุปสมบท จำนวน ๑๐๑ คน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share