กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๒/o๕/๒๕๖๒

นางลัดดา หงสุรพันธุ์ วัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี และข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมพิธีปลงผมนาค ตามโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก


วันพุธที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

นางลัดดา หงสุรพันธุ์ วัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี และข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมพิธีปลงผมนาค ตามโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดพระนอนจักรสีห์ วรวิหาร อำเภอเมืองสิงห์บุรี

 โดยมี นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธี มีผู้ร่วมบรรพชาอุปสมบท จำนวน ๘๘ รูป และมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพุทธศาสนิกชนร่วมพิธี ๓๐๐ คน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share