กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๓/o๕/๒๕๖๒

นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก


วันที่ 2 พฤษภาคม 2562  เวลา 09.00 น

. ณ วัดมหาชัย พระอารามหลวง ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม

นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผวจ.มหาสารคาม นางวริฐา จันทรา นายกเหล่ากาชาด จ.มหาสารคาม ว่าที่พันตรีประภาส สะท้านอิทธิฤทธิ์ วัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน จ.มหาสารคาม ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในโอกาสนี้ ผู้ว่าฯ ได้อัญเชิญผ้าไตรพระราชทานจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชฯ ถวาย ณ วัดมหาชัยพระอารามหลวง ทั้งนี้ จังหวัดมหาสารคามมีผู้เข้ารับการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ ทั้งหมด 13 อำเภอ จำนวน 92 รูป

 

พิธีบรรพชาอุปสมบท ทั่วประเทศ รวม 6,810 รูป โดยตัวเลข 68 หมายถึง สมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราลงกรณ บดินทร เทพยวรางกูร ที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 68 พรรษา ในปีที่ขึ้นครองราชย์ ส่วนเลข 10 เป็นเลขของรัชกาลปัจจุบัน นอกจากนั้น ยังเป็นการหลอมรวมใจของชาวพุทธในการสร้างมหากุศลอันยิ่งใหญ่ เพื่อถวายเป็น พระราชกุศลและเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยพระสงฆ์จะใช้ระยะเวลาศึกษาและปฏิบัติธรรม ในระหว่างวันที่ 2-16 พฤษภาคม 2562 รวม 15 วัน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share