กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๓/o๕/๒๕๖๒

นางนภาพร ศรีมรกต ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ตามโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ จังหวัดสกลนคร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒


           วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น.

 นางนภาพร  ศรีมรกต ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ตามโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ จังหวัดสกลนคร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ณ วัดศรีชมพู ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

 ในการนี้ นางจันทร์ฉาย สำราญเนตร วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร และมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share