กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๗/o๕/๒๕๖๒

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับ วัดศาลาลำดวน จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก


วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับ วัดศาลาลำดวน (เครือข่ายลานธรรม ลานวิถีไทย , ศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์) นำโดย นายบัญญัติ แสวงดี วัฒนธรรม จังหวัดสระแก้ว จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดสระแก้ว ระหว่างวันที่ ๓-๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยมีพระรัตนสราธิคุณ เจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  นายวิชิต  ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ  ๒๐๐ รูป/ คน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share