กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๗/o๕/๒๕๖๒

นางลัดดา หงสุรพันธุ์ วัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี และข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ที่บรรพชาอุปสมบท ตามโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก


วันศุกร์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒  เวลา ๑๐.๐๐ น.

นางลัดดา หงสุรพันธุ์ วัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี และข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ที่บรรพชาอุปสมบท ตามโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ชุมชนคุณธรรมวัดพระนอนจักรสีห์ วรวิหาร อำเภอเมืองสิงห์บุรี

  โดยมี พาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี อุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี ผู้จัดการบริษัทประชารัฐรักสามัคคี เป็นเจ้าภาพร่วมถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ มีข้าราชการ และพุทธศาสนิกชนร่วมพิธี ๒๐๐ คน พระสงฆ์ ๘๗ รูป
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share