กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๗/o๕/๒๕๖๒

ชุมชนคุณธรรม บ้านเดิ่น อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร ที่วัดโพนชัย และวัดเนรมิตวิปัสสนา เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก


วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ชุมชนคุณธรรม บ้านเดิ่น อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร ที่วัดโพนชัย  และวัดเนรมิตวิปัสสนา  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share