กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๘/o๕/๒๕๖๒

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล และร่วมรับชมการถ่ายทอดสด พิธีเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท


"สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล และร่วมรับชมการถ่ายทอดสด พิธีเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ณ บริเวณซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษก หน้าศาลากลางจังหวัดสุโขทัย"

วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.00 น. นางจิตรา  สิทธนานุวัฒน์ วัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้นนำข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล อันเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพิธีเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท 

โดยนายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานพิธีฯ ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้นำองค์กรเอกชน และจิตอาสา ร่วมงานครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ณ บริเวณซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษก หน้าศาลากลางจังหวัดสุโขทัย

ในการนี้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย  นำข้าวเหนียวมาบริการแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share