กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๘/o๕/๒๕๖๒

นางลัดดา หงส์สุรพันธุ์ วัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธี แสดงมุทิตาจิต


วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒

นางลัดดา หงส์สุรพันธุ์ วัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธี แสดงมุทิตาจิต พระครูปลัดเอนก ปุณณวุฑโฒ เจ้าอาวาสวัดโคนอน ได้รับรางวัลเสาเสมาธรรมจักร  ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประเภทส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ และสำเร็จการศึกษาปริญญาพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขาพุทธบริหารการศึกษา รุ่นที่ ๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ณ ชุมชนคุณธรรมวัดโคนอน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

   มีข้าราชการ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี ส่วนราชการในอำเภอบางระจัน  พุทธศาสนิกชน ร่วมกิจกรรม ๓๐๐ คน

     ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ศาสพิธี  ศูนย์อำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน เขต ๓ จังหวัดสิงห์บุรี ดำเนินการในพิธีการ จำนวน ๒๕ คน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share