กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๙/o๕/๒๕๖๒

นางลัดดา หงสุรพันธุ์ วัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี ได้มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล


วันอังคารที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น.

นางลัดดา หงสุรพันธุ์ วัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี ได้มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ชุมชนคุณธรรมวัดโพธิ์เก้าต้น อำเภอค่ายบางระจัน  จังหวัดสิงห์บุรี

โดยมี นายชำนาญวิทย์  เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธี มี นายณัฐพล ธานีรัตน์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี   หัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชน และพระภิกษุสงฆ์ ร่วมกิจกรรม ๕๐๐ รูป/คน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share