กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๓o/o๕/๒๕๖๒

วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี ร่วมโครงการชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวร เจริญพระพุทธมนต์ชัยมงคลเทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๑๐


วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา  ๑๐.๓๐ น.

นางกรรณิกา  เอี้ยวกุลรัตน์ วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้ นางยลกานต์  เที่ยงแท้ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม   พร้อมด้วย นางพิมพิศ  พลูปรีดี นางสมยา  แก้วชิงดวง  นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ร่วมกับ ศพอ.วัดชีว์ประเสริฐ   โรงเรียนวัดเทศบาล ๒ วัดพระทรง  โรงเรียนเทศบาล ๓  ชุมชนวัดจันทราวาส  และโรงเรียนศึกษาปัญญา ร่วมโครงการชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวร  เจริญพระพุทธมนต์ชัยมงคลเทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๑๐    ณ วัดชีว์ประเสริฐ  อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share