กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๓o/o๕/๒๕๖๒

จังหวัดเลย ประกาศยกย่องอำเภอวังสะพุง เป็นอำเภอคุณธรรมพัฒนาไปสู่ อำเภอคุณธรรมต้นแบบ


จังหวัดเลย ประกาศยกย่องอำเภอวังสะพุง เป็นอำเภอคุณธรรมพัฒนาไปสู่ อำเภอคุณธรรมต้นแบบ

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม  ๒๕๖๒

 ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ศาลากลางจังหวัดเลย ในที่ประชุมกรมการจังหวัดเลยประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลยได้นำเสนอการขับเคลื่อนอำเภอคุณธรรม  โดยมี นายประยูร  อรัญรุท นายอำเภอวังสะพุง เสนอผลการดำเนินงานขับเคลื่อนอำเภอคุณธรรม เพื่อเป็นต้นแบบในการดำเนินงานตาม ๙ ขั้นตอน  ทั้งนี้จังหวัดเลย มีอำเภอส่งเสริมคุณธรรม ๑๐  แห่ง อำเภอคุณธรรม ๓ แห่ง อำเภอคุณธรรมต้นแบบ ๑ แห่ง
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share