กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๔/o๖/๒๕๖๒

ชุมชนพลังบวรวัดทองนพคุณ ตำบลปะหลาน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม นำโดย พระมหาประกิต ฐิตญาโณ เจ้าอาวาสวัดทองนพคุณนำพี่น้องประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี


วันนี้ 2 มิถุนายน 2562 

ชุมชนพลังบวรวัดทองนพคุณ ตำบลปะหลาน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม นำโดย พระมหาประกิต ฐิตญาโณ เจ้าอาวาสวัดทองนพคุณนำพี่น้องประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ตลอดทั้งร่วมกันทำบุญตักบาตร, รับศีล,ฟังธรรม เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ  วัดทองนพคุณ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 120 รูป/คน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share