กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๔/o๖/๒๕๖๒

ผู้ว่าฯ ตรัง นำจิตอาสา “เราทำความดี ด้วย หัวใจ” พัฒนาคู คลอง เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี


ผู้ว่าฯ ตรัง นำจิตอาสา "เราทำความดี ด้วย หัวใจพัฒนาคู คลอง เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

 

 (3 มิ.ย.) นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา คู คลอง เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ วัดประสิทธิชัย ตำบลบางรัก อำเภอเมืองตรัง

 ด้วยในสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตาม แนวพระราชดำริ "เราทำความดี ด้วยหัวใจด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกร ทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมานสามัคคีร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์และประชาชน ศูนย์อำนวยการใหญ่ โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ (ศอญ.) จึงถือกำเนิดขึ้น ตามแนวพระราโชบาย เป็นเครื่องมือ ทำหน้าที่ประสานความร่วมมือทำงานระหว่างหน่วยงานราชการในพระองค์ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่าให้มีส่วนรวมทำงาน แก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานของชาติ ให้คนในชาติในชุมชน มีความสุขอย่างยั่งยืนสนองพระราชปณิธานที่ว่า รักษา สืบสาน ต่อยอด

 ซึ่งกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วย หัวใจแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562 กิจกรรมฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คู คลอง เพื่อให้การอนุรักษ์แหล่งต้นน้ำ รักษาความสะอาด กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ และยังเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกคนทุกฝ่าย ตระหนักและให้ความสำคัญ รักษาทรัพยากรธรรมชาติในถิ่นฐานที่อยู่ของตนเอง และที่สำคัญเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดี น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share