กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๔/o๖/๒๕๖๒

จังหวัดสระแก้ว จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒


     วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

จังหวัดสระแก้ว จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดย นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานพิธี ประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตถวายเป็นพระราชกุศล พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และกิจกรรมจิตอาสาทำความดี ด้วยหัวใจ ณ คลองพระสะทึง อำเภอเมืองสระแก้ว โดยใน ในช่วงค่ำจะมีพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัย มงคล ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ในการนี้ นายบัญญัติ แสวงดี วัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share