กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๗/o๖/๒๕๖๒

นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนางสุวิมล เกตุศรีบุรินท์ วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก และนายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน"มหกรรมวิถีถิ่น วิถีไทย วิถีพิษณุโลก ประจำปี๒๕๖๒"


วันพฤหัสบดีที่๖ มิถุนายน ๒๕๖๒

 

นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนางสุวิมล เกตุศรีบุรินท์ วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก และนายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน"มหกรรมวิถีถิ่น วิถีไทย วิถีพิษณุโลก ประจำปี๒๕๖๒" บริเวณพระราชวังจันทน์

 

เพื่อส่งเสริมงานมิติทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม เชิดชูประวัติศาสตร์ของจังหวัดพิษณุโลก
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share