กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๗/o๖/๒๕๖๒

ชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบ ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชควนชะลิก ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จัดกิจกรรมจิตอาสา


วันศุกร์ที่ ๗ มิ.ย.๒๕๖๒

 ชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบ ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชควนชะลิก ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ร่วมกับโรงเรียนวัดควนชะลิก ณ ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชควนชะลิก และบริเวณโรงเรียนวัดควนชะลิก ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share