กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๑/o๖/๒๕๖๒

นายวัฒพงศ์ รุ่งเรือง/นายเสรี พันธุศักดิ์/นางสุภาพ หนูเอก/นางเสาวนีย์ โพชากรณ์ ออกติดตามผลการดำเนินงานโครงการลานธรรม ลานวิถีไทย ปีงบประมาณ ๒๕๖๒


วันที่๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา๐๙.๐๐น.

นายวัฒพงศ์ รุ่งเรือง/นายเสรี พันธุศักดิ์/นางสุภาพ หนูเอก/นางเสาวนีย์ โพชากรณ์ ออกติดตามผลการดำเนินงานโครงการลานธรรม ลานวิถีไทย ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

แชร์


Facebook share Twitter share LINE share