กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๑/o๖/๒๕๖๒

นางศุภดี วิถีธรรมศักดิ์ วัฒนธรรมจังหวัดระยอง พร้อมคณะ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างครอบครัวคุณธรรมนำสังคมเข้มแข็งเทิดไท้องค์ราชัน(พาลูกจูงหลานเข้าวัด) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒


วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ น.

 

นางศุภดี วิถีธรรมศักดิ์ วัฒนธรรมจังหวัดระยอง พร้อมคณะ  เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างครอบครัวคุณธรรมนำสังคมเข้มแข็งเทิดไท้องค์ราชัน(พาลูกจูงหลานเข้าวัด) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จัดโดยเทศบาลตำบลบ้านค่าย ร่วมกับวัดบ้านค่าย  ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลบ้านค่าย และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง โดยมี นายดาระใน ยี่ภู่ นายอำเภอบ้านค่าย เป็นประธานเปิดการอบรม

  ชุมชนคุณธรรม วัดบ้านค่าย ต.บ้านค่าย อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share