กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๑/o๖/๒๕๖๒

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี จัดโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ)


วันจันทร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น.

 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี จัดโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) โดยนางจุรีพร  ขันตี วัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี นำข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เข้าวัดปฏิบัติธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา ตลอดจนพุทธศาสนิกชน ได้เข้าวัดทำบุญตักบาตร ปฏิบัติธรรม ฟังเทศน์ ในวันธรรมสวนะ (วันพระ) มีนายบำรุง รื่นบรรเทิง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธาน ณ วัดบ้านทราย ตำบลบ้านทราย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share