กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๑/o๖/๒๕๖๒

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงาจัดโครงการประชุมเชิงสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมและพัฒนาองค์กร ชุมชน อำเภอและจังหวัดคุณธรรม เพื่อทบทวนการดำเนินงานตามโครงการขับเคลื่อนแผนแม่บทคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๖๒) ประจำปี ๒๕๖๒


วันจันทร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงาจัดโครงการประชุมเชิงสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมและพัฒนาองค์กร ชุมชน อำเภอและจังหวัดคุณธรรม เพื่อทบทวนการดำเนินงานตามโครงการขับเคลื่อนแผนแม่บทคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๖๒) ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมโรงแรมภูงา ตำบลตากแดด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา โดยมีนางปิยนุช ศรีสุข วัฒนธรรมจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีเปิด นายพิชัยยุทธ สิงห์สหาย ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม กล่าวรายงาน นายชนะกิจ คชชี นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรให้ความรู้การประชุมสัมมนาดังกล่าว
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share