กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๑/o๖/๒๕๖๒

นางศุภดี วิถีธรรมศักดิ์ วัฒนธรรมจังหวัดระยองได้ร่วมงานวันกตเวทิตาบูรพาจารย์ โดยมี นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส


วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น.

 

นางศุภดี วิถีธรรมศักดิ์ วัฒนธรรมจังหวัดระยองได้ร่วมงานวันกตเวทิตาบูรพาจารย์ โดยมี นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  ผู้เข้าร่วม กิจกรรม ได้แก่ เครือข่ายบ้าน วัด สถานศึกษา และส่วนราชการ จำนวน 50 รูป 200 คน ณ ชุมชนคุณธรรม วัดป่าประดู่ (พระอารามหลวง) อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share