กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๒/o๖/๒๕๖๒

นางสุชาดา ทุ่งหว้า วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ รวมใจ เทิดใท้สถาบันพระมหากษัตริย์


  พุธที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.

 นางสุชาดา  ทุ่งหว้า  วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ รวมใจ  เทิดใท้สถาบันพระมหากษัตริย์  ณ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดดาวโด่ง  โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ร่วมกับวัดดาวโด่ง โรงเรียนวัดดาวโด่ง และชุมชนคุณธรรมวัดดาวโด่ง จัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  เพื่อปลูกฝังสิ่งดีงาม ความถูกต้องให้แก่เยาวชน ทั้งน้ีมีนักเรียนจาก ศพอ.วัดดาวโด่ง เข้าร่วม จำนวน ๒๐๐ คน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share