กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๓/o๖/๒๕๖๒

พระเทพสิทธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯ เนื่องในการจัดงานบุญซำฮะ จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี ๒๕๖๒


วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 17.09 น.

พระเทพสิทธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯ เนื่องในการจัดงานบุญซำฮะ จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2562 ณ บริเวณหอพระประธานกันทรวิชัย อ.เมือง จ.มหาสารคาม โดยมีคณะสงฆ์จังหวัดมหาสารคาม ทั้ง 13 อำเภอ จำนวน 69 รูป นายนที มนตริวัต รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ดร.คมคาย อุดรพิมพ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ว่าที่พันตรีประภาส สะท้านอิทธิฤทธิ์ วัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม และหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน จ.มหาสารคาม และจังหวัดใกล้เคียง ร่วมพิธีดังกล่าว

 

และในวันพรุ่งนี้ 13 มิ.ย. 62 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม ขอเชิญชวนชาวมหาสารคามและประชาชนจังหวัดใกล้เคียง และทุกจังหวัด ร่วมพิธีที่บริเวณหอนาฬิกา เวลา 07.00  น. จะมีพิธีทำบุญตักบาตร เวลา 08.00 น. พิธีปัดรังควาน แห่พระสงฆ์ไปยัง 4 มุมเมือง เวลา 07.00 - 09.00 น. ชมขบวนฟ้อนนางรำ บริเวณแยกหอนาฬิกา กว่าหมื่นคน  เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชาว จ.มหาสารคาม และผู้ร่วมพิธี ซึ่งกำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 10 - 13 มิ.ย. 2562 ณ หอพระประธานกันทรวิชัย หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคาม
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share