กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๗/o๖/๒๕๖๒

ชุมชนคุณธรรมฯบ้านคอนศรี ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร จัดกิจกรรมจิตอาสากำจัดยุงลายในขุมชน


         วันที่ ๑๕. มิถุนายน ๒๕๖๒

ชุมชนคุณธรรมฯบ้านคอนศรี ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร จัดกิจกรรมจิตอาสากำจัดยุงลายในขุมชน เพื่อทำลายการแพร่เชื้อไข้เลือดออก และสร้างความรักความเอื้ออาทรในชุมชน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share