กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๘/o๖/๒๕๖๒

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงาร่วมกับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพังงา จัดโครงการขับเคลื่อน "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวัน"


วันจันทร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๑๕ น.

 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงาร่วมกับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพังงา จัดโครงการขับเคลื่อน "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวัน" เพื่อให้นักเรียนนำความรู้ตามหลักของความพอเพียง ความพอดี ไม่ฟุ่มเฟือย ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนดาริสสลามวิทยา ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา โดยมีนางปิยนุช ศรีสุข วัฒนธรรมจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมกล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว มีนายนพดล สุทธิการ เลขานุการคณะกรรมการอิสลามจังหวัดพังงา กล่าวรายงาน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share