กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๘/o๖/๒๕๖๒

คณะติดตามประเมินผลฯโครงการชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวร สวจ.ตรัง ได้ออกติดตามผลการดำเนินงานของชุมชนวัดเขาพระวิเศษ อ.วังวิเศษฯลฯ


วันที่๑๗ มิถุนายน๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา๐๙.๓๐น.

คณะติดตามประเมินผลฯโครงการชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวร สวจ.ตรัง ได้ออกติดตามผลการดำเนินงานของชุมชนวัดเขาพระวิเศษ อ.วังวิเศษ/ชุมชนวัดท่าพญา อ.ปะเหลียน/ชุมชนวัดไทรทอง อ.นาโยง/ชุมชนวัดไทรงาม อ.เมืองตรัง
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share