กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๙/o๖/๒๕๖๒

ชุมชนคุณธรรมบ้านคลองยาง ต.ไทรทอง อ.คลองหาด จ.สระแก้ว ได้จัดกิจกรรมถวายสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก


วันที่ ๑๗ มิ.ย ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ม.๕

ชุมชนคุณธรรมบ้านคลองยาง ต.ไทรทอง อ.คลองหาด จ.สระแก้ว ได้จัดกิจกรรมถวายสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  ของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ณ.ร.ร สามัคคีสกุลอรุณวิทยา
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share