กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๙/o๖/๒๕๖๒

นางศุภดี วิถีธรรมศักดิ์ วัฒนธรรมจังหวัดระยอง มอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรม จัดโครงการ รุกข มรดก ของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี ประจำปี ๒๕๖๒


วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒

นางศุภดี วิถีธรรมศักดิ์ วัฒนธรรมจังหวัดระยอง มอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรม จัดโครงการ รุกข มรดก ของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี ประจำปี ๒๕๖๒ "กิจกรรมการอบรมดูแลต้นไม้ใหญ่ตามหลัก รุกขกร" โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ประวัติความเป็นมาของต้นไม้ทรงคุณค่าของแผ่นดิน และการดูแลรักษาต้นไม้สำคัญของจังหวัดระยอง ณ ต้นตะเคียนคู่ วัดตะเคียนงาม และต้นโพธิ์สามต้น วัดกองดิน อ.แกลง จ.ระยอง โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วยนักเรียน นักศึกษา และเครือข่ายทางวัฒนธรรม  จำนวน ๑๐๐ คน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share