กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๙/o๖/๒๕๖๒

นายศักรินทร์ ทุมเสน นายอำเภอเมืองสระแก้ว ได้จัดกิจกรรมถวายสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก.. ของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร


วันพุธที่ 19  มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น.

นำโดย นายศักรินทร์ ทุมเสน นายอำเภอเมืองสระแก้ว ได้จัดกิจกรรมถวายสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก.. ของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ณ. วัดบ้านด่าน ตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share