กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒o/o๖/๒๕๖๒

ชุมขนคุณธรรมหนองบัวสิม ตำบลหนองบัวสิม อำเภอคำตากล้า ทำความสะอาดตัดหญ้าริมถนนและที่สาธารณะ


         วันที่ ๑๙. มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น.-๑๒.๐๐ น.

  ชุมขนคุณธรรมหนองบัวสิม ตำบลหนองบัวสิม อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร ผู้นำชุมชุน จิตอาสา และประชาชนทั่วไป ทำความสะอาดตัดหญ้าริมถนนและที่สาธารณะ บ้านดอนติ้ว -บ้านหนองผามเรือ-บ้านบึงบูรพา ตำบลหนองบัวสิม อำเภอคำตากล้า จ.สกลนคร  ผลการดำเนินงาน ทำให้ภูมิทัศน์ข้างถนนสะอาด และสวยงาม เกิดความรัก ความสามัคคี และสำนึกรับผิดต่อส่วนรวม
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share